Postbellum

 

 Postbellum

o nás

.

POST BELLUM je nevládní a nezisková organizace, která dokumentuje vzpomínky pamětníků důležitých historických fenoménů 20. století a snaží se, aby se o těchto příbězích dozvěděla širší veřejnost.

 
Vznik a poslání
V roce 2001 skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích, založila neziskovou organizaci Post Bellum (z lat. po válce). Vedlo je k tomu přesvědčení, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět v celku, souvisle, detailně. Vzpomínky pamětníků jsou důležitým svědectví o našich moderních dějinách, ale také o povaze českého národa. Pokud se jim nebudeme věnovat, pokud je nezdokumentujeme pro současnou i budoucí generaci, jen těžko se naše společnost může vyrovnávat se svou nedemokratickou minulostí. Chceme shromáždit co možná nejrozsáhlejší sbírku rozhovorů - autentických osobních příběhů a svědectví. 
 
Sbírka vzpomínek pamětníků
Reportéři Post Bellum ve svém volném čase navštěvují pamětníky a budují sbírku vzpomínek, fotografií, deníků a různých textů o osudech z doby 2. světové války a komunistického režimu. Dnes sbírka Post Bellum čítá stovky zpracovaných pamětníků a je přístupná v internetovém archivu Paměť národa široké veřejnosti.
Zajímají nás vzpomínky válečných veteránů z 2. světové války, těch, kteří přežili holocaust, lidí z domácího válečného odboje, vyprávění politických vězňů komunistického režimu, představitelů disentu, příběhy novodobých vojenských veteránů, představitelů národnostních menšin, ale také těch, kteří se stali součástí represivních složek totalitních režimů – Státní bezpečnosti, KGB a jiných.
 
Jak pracujeme
Redaktorský tým Post Bellum tvoří skupina redaktorů bývalé české redakce BBC, Českého rozhlasu a absolventi humanitních oborů českých i zahraničních vysokých škol. 
Necháváme pamětníky vyprávět tak, jak sami uznají za vhodné, nevedeme s nimi klasický novinářský rozhovor. S lidmi, kteří nám svěřují své příběhy, se obvykle setkáváme nejméně dvakrát. Během druhého sezení pamětníkovi ukazujeme archivní dokumenty, podrobněji rozpracováváme některé epizody z jeho života. Vzpomínky pamětníka doplňujeme textovou (snažíme se stručnou a výstižnou formou popsat, o čem pamětník vyprávěl) a fotografickou dokumentací. Ve zvláštních případech vyprávění pamětníků natáčíme TV technikou.
 
Rozhlasový pořad Příběhy 20. století
Post Bellum velmi záhy po svém vzniku nalezlo silného partnera v Českém rozhlasu, který mu poskytl nahrávací techniku a sbírku v kopii ukládá do svého archivu. Od roku 2006 vzniká z této sbírky cyklus rozhlasových dokumentů Příběhy 20. století, který do února 2013 vysílal Český rozhlas Rádio Česko a Radiožurnál. Od března 2013 jej vysílá Český rozhlas Plus a Radiožurnál. Premiéru pořadu vysílá rozhlasová stanice Plus vždy v neděli v 20:10 hod. Pořad můžete také slyšet každou sobotu vždy od 21.05 hodin na ČRo 1 – Radiožurnálu.  Dokumenty je možné poslouchat a stáhnout v iRádiu Českého rozhlasu
 
Povědět o tom dál
Kromě zaznamenávání vzpomínek pamětníků se Post Bellum snaží také o to, aby se jejich příběhy dostaly do povědomí širšího publika. Pořádáme výstavy, vydáváme knihy, organizujeme společenské akce. Hledáme stále nové a nové cesty, jak téma atraktivním způsobem přiblížit veřejnosti, jak rozproudit společenskou debatu o demokratických hodnotách.
 
Pokud se Vám naše činnost líbí, podpořte nás prosím – staňte se například členem Klubu přátel paměti národa.
 
A pokud máte tip na zajímavého pamětníka, jehož životní příběh je nutno zaznamenat, kontaktujte nás.
 
Vyprávějte! A my budeme naslouchat.    

 

 Lidé Post Bellum