Postbellum

 

 Postbellum

Co je Paměť národa

.

 

Paměť národa je rozsáhlá sbírka vzpomínek pamětníků, mezinárodní projekt, na jehož vytváření se podílejí jednotlivci i instituce z České republiky i ze zahraničí. Jejím cílem je přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřejnosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století.

 
Jak nápad projektu Paměť národa vznikl?
Myšlenka vytvořit digitální archiv se zrodila během jednání probíhajících v letech 2006-2007 mezi českými institucemi, které archivují vzpomínky pamětníků (sdružení Post Bellum, Český rozhlas, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vojenský historický ústav, Židovské muzeum v Praze, Živá paměť o.p.s., Muzeum Ústí nad Labem). Vznik byl motivován potřebou nalezení platformy, jež by umožnila v digitální formě ukládat, sdílet a vzájemně porovnávat jednotlivé badatelské výstupy.
 
Kdo projekt vede?
Digitální pamětnický archiv Paměť národa vytvořily v roce 2008 tři české instituce: sdružení Post BellumČeský rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů. Post Bellum je sdružení novinářů a historiků, které od roku 2001 buduje sbírku vzpomínek pamětníků, Český rozhlas je významnou mediální veřejnoprávní institucí a disponuje rozsáhlým zvukovým archivem a technikou, Ústav pro studium totalitních režimů je úřad zabývající se zkoumáním, analýzou a dokumentací totalitních režimů 20. století. Právě tyto tři smluvně vázané instituce vytvořily tým specialistů, který připravil a zprovoznil unikátní aplikaci, jež byla oficiálně spuštěna 28. října 2008. Doménu www.pametnaroda.cz bezplatně poskytla tvůrcům portálu Společnost za mravní a právní uznání 3. odboje, kterou na konci 90. let založili studenti David Prokop, Pavel Bezděk a Michal Kuchta. Tímto jim děkujeme za jejich vstřícnost.
 
Do digitálního archivu Paměť národa nicméně přispívají svými nahrávkami desítky dalších institucí i jednotlivců z České republiky i ze zahraničí, které jsou sdruženy ve Společenství evropské paměti. Společenství je otevřeno všem historikům, novinářům, studentům a dalším badatelům. Tvůrci portálu Paměť národa poskytují těm, kteří se rozhodli k iniciativě připojit, zaškolení do editačního systému, technickou podporu, archivaci nahrávek, případně též výpomoc s redakcí textů a překlady do angličtiny. Každý zúčastněný projekt zastupuje koordinátor, který odpovídá za výslednou podobu uložených materiálů. Členové Společenství evropské paměti jsou také zváni na mezinárodní badatelská sympozia.
 
 Co na Paměti národa najdete?
V naší databázi uchováváme celé nahrávky, ukázky z nahrávek, fotografie, deníky, archivní dokumenty a mnoho dalšího. Čím více sbírek, portrétů a svědectví se podaří shromáždit, tím pestřejší a srozumitelnější mozaika uplynulého století vznikne. Skrze svědectví pamětníků a pomocí ostatních historických pramenů chceme poznávat podstatu nedemokratických režimů 20. století, nacismu a komunismu, a zkoumat fenomény, které je provázely. Skládáme mozaiku ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se ocitli v mezní situaci a o své svědectví jsou ochotni se podělit. Zajímají nás důvody, proč se lidé chovali tak či onak, co mělo vliv na vývoj jejich názorů a postojů. Vzpomínky pamětníků chceme vzájemně porovnávat a třídit pro badatelské potřeby podle dějinných epoch, výročí, událostí a také pamětnických kategorií.
 
Pokud byste chtěli podpořit tvorbu tohoto portálu a zaznamenávání vzpomínek pamětníků finančními prostředky nebo jiným způsobem, kontaktujte nás prosím.
 
 

 

Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.


Paměť národa