Postbellum

 

 Postbellum

Milan Hlobílek (1932)

.
 Milan Hlobílek (1932)
Kdo jim vrátí, co jim komunisté sebrali?

Zabrání hospodářství po roce 1948

„To byl rozhodující rok 48, kdy se k moci dostali komunisté. Pamatuji si, jak jsme měli výmlat a stál tam příslušník komunistické strany a počítal pytle. Byl dost omezený, protože se pořád nemohl dopočítat. To byla taková zkušenost s horlivými komunisty, kteří byli omezení, ale měli moc a tu tvrdě prosazovali. Jak pak došli k moci, tak nám před volbami rozparcelovali celých osmdesát hektarů. Otec žádal o nějakou půdu, tak mu pár hektarů nechali a rok na tom hospodařil, abychom se vůbec uživili. Ostatní obhospodařovali jiní sedláci. Samozřejmě to po roce sebrali všem a byl konec.“

 • narozen 29. prosince 1932 v obci Mistřín (dnes součást Svatobořic)
 • rodina vlastnila v Mistříně velké hospodářství s čtyřiaosmdesáti hektary zemědělské půdy
 • v roce 1941 rodinné hospodářství znárodněno nacistickými úřady
 • v roce 1944 rodina vystěhována
 • v roce 1949 hospodářství znárodněno komunisty
 • v roce 1951 rodina vystěhována
 • v roce 1952 Milan Hlobílek vyloučen ze zemědělské školy
 • společně s dalšími dětmi „kulaků“ musel pracovat na státním statku ve Studnici (zelení baroni)
 • v letech 1952 až 1954 v Pomocných technických praporech (PTP)
 • neúspěšná restituce
 • v roce 2017 žil Milan Hlobílek ve Zlatých Horách
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.