Postbellum

 

 Postbellum

Margita Lázoková (1945)

.
  Margita Lázoková (1945)
Byla bych ráda, kdyby nebyla taková propast mezi Romy a majoritou

Vzpomínky na Brzotín

„Oni do těch vesnic naši lidi, naši rodiče, maminka, otec, babička, všichni docházeli. Docházeli do obce Brzotín za sedlákama. Žili tam Maďaři, maďarští grófové, hraběnky, zámky měli a naši Romové u nich byli velice vážení. Zvali je na práce, muzikanty zvali na různý oslavy. Brzotín byla vyhlášená obec s muzikantama, takže cokoliv se dělo ve vsi, v obci nebo v blízké Rožňavě, tak zvali muzikanty z Brzotína. Dokonce i ženy - moje babička z maminčiny strany vzpomínala, že od svých patnácti let dělala hospodyni u nějaké hraběnky v obci, v Brzotíně. Důvěřovali jim a měli je rádi."

  • narodila se v roce 1945 v romské osadě Brzotín v jihoslovenském okrese Rožňava
  • od roku 1946 žije v Česku (cca od roku 1949 v Brně)
  • v 60. letech byla členkou folklorního souboru Poľana
  • pracovala jako servírka v hotelu Morava a od roku 1967 v brněnské restauraci Bohéma
  • v letech 1969 – 1973 byla aktivní členkou Svazu Cikánů–Romů
  • v 60., 70. a 80. letech pracovala v komisích pro otázky cikánského obyvatelstva při NV v Brně (původně Komise pro převýchovu cikánského obyvatelstva), měla na starosti školství, kulturu, rodinu a sociální oblast
  • po roce 1989 byla členskou Romské občanské iniciativy (ROI) – stala se předsedkyní ROI v městě Brně
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.