Postbellum

 

 Postbellum

Otakar Leiský (1925)

.
 Otakar Leiský (1925)
Vždy, když jsme si nevěděli rady, nechali jsme to koňovi. Tomu huculskému

Zpravodajská brigáda

„My jsme byli jakožto Zpravodajská brigáda pověřeni londýnskou vládou hlavně evidencí různého pohybu německých vojsk a jejich výzbroje na území protektorátu. Měli jsme takové předepsané informační kartičky, které jsme vyplňovali: kde, kdy, v kolik a jak se co pohybovalo, co kam jede, kolik toho je, co veze. A ty se pak centrálně shromažďovaly u našich vyšších velitelů, ale ty já už jsem potom neviděl. Nejvíce to probíhalo takhle. Dokud jsme se nemuseli připravovat na ozbrojené povstání, samozřejmě, to bylo součástí. Ale komické bylo, když nás Němci začali nasazovat na noční směny proti protiněmeckým parašutistům. Já nevím, jestli nás podezírali, že jsme nějací divní nebo co. Měli jsme sloužit v noci v Prokopském údolí a v té ochranné zóně na levém břehu Vltavy u Prahy, abychom chytali ty opravdu kvalitní parašutisty a odbojáře, kteří k nám sem občas přilétávali, hlavně z anglické strany anebo ještě předtím z Francie, ale těch bylo málo.“

 • narozen 11. listopadu 1925 v Pardubicích
 • 1930 – stěhování do slovenského Prešova
 • 1939 – návrat do Pardubic
 • 1940 – stěhování do Prahy
 • 1943–1945 – zapojení do protinacistické odbojové skupiny Zpravodajská brigáda
 • 1946 – nástup na medicínu, po pěti semestrech přestup v roce 1948 na přírodní vědy
 • 1951 – narození syna Leandra
 • cca 1952 – nástup na vojnu k dělostřelectvu v Brdech
 • cca 1955 – nástup do zaměstnání na ministerstvu školství, odbor ochrany přírody
 • 1963 – založení Chráněné krajinné oblasti Šumava
 • 1964 – vydání knihy Rok v přírodě
 • 1969 – první cesta do Afriky
 • 1969 – založení nezávislého spolku TIS – svaz pro ochranu přírody a krajiny a lidí
 • 1972 – počátek záchrany huculských koní, založení Hucul Clubu
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.