Postbellum

 

 Postbellum

Tomáš Císařovský (1962)

.
 Tomáš Císařovský (1962)
Naše generace měla štěstí, že prožila listopad 1989

Byli jsme v schizofrenní situaci

„Témata jsme si nacházeli sami. Samozřejmě byly základy. Kresba figury, portrét, akt, zátiší, volné zátiší, volná kompozice. A do toho se dalo dát strašně moc. Ale v zásadě jsme byli v takové schizofrenní situaci, že jsem levou zadní plnil tyto úkoly, aby člověk prolezl a devadesát procent času si člověk šetřil, aby dělal to, co chce. To, co uznal za nutné. Protože v té době už sílily ozvuky uměleckého proudu, který šel západní Evropou a Amerikou. My tomu říkali nová vlna. To nás velmi oslovilo. Vlastně na základě toho jsme se sčuchli s kolegy a vytvořili nějaké generační jádro. Začali jsme hledat možnosti, jak se mezi sebou konfrontovat, ukazovat svoje práce a ukazovat je i jiným lidem, které by to mohlo zajímat.“

  • narozen 2. ledna 1962 v Praze
  • rodiče podepsali Chartu 77
  • v roce 1982 dokončil Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze, obor řezbářství
  • v letech 1983 až 1988 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze
  • za socialismu vystavoval na neoficiálních přehlídkách umění s názvem Konfrontace
  • po roce 1989 se stal jedním z nejuznávanějších českých malířů
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.