Postbellum

 

 Postbellum

Doc.,JUDr. Václav Mezřický

.
Doc.,JUDr. Václav Mezřický
Životní prostředí bylo destabilizačním faktorem bolševického režimu

Destabilizační faktor bolševického režimu

„Nikdy jsme s těmi lidmi nemluvili. Nikdy. To by bývalo přesahovalo, řekl bych, tu rizikovou hranici, kterou jsme – chtěli-li jsme se zachovat a chtěli-li jsme směřovat k určitému cíli, to znamená nakonec k nějakému komplexnímu zhodnocení stavu životního prostředí – tak jsme nemohli nějakým sociologickým průzkumem vystavit tuhle naši práci riziku. A já k tomu dodám jednu důležitou věc: Já jsem od prvního okamžiku vnímal problematiku životního prostředí jako destabilizační faktor bolševického režimu. Poněvadž mi bylo jasné, že jakmile se ukáže, že ta idea dostatku všeho pro všechny navždycky je neuskutečnitelná, a ještě do toho vstoupí to omezení plynoucí z limitů nebo z mezí růstu, ten režim se bude ocitat ve velmi prekérní ideologické situaci.“

 • narozen 11. listopadu 1934 v Kolíně
 • 1953 začátek studia práv v Praze
 • 1958 negativní posudek při třídních prověrkách, nucené přerušení studia na 2 roky
 • 1965 odchod z advokacie
 • 1966 odchod pamětníkova bratra na Západ
 • 1968–1969 tajemníkem generálního prokurátora Miloše Čeřovského
 • 1969–1989 práce v Ústavu státu a práva ČSAV
 • 1978–1989 zakládajícím členem Ekologické sekce v rámci Biologické společnosti při ČSAV
 • 1990 prvním náměstkem ministra životního prostředí
 • od 1991 přednášel na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a vedl katedru životního prostředí
 • 1998 založil na Univerzitě Karlově kurz Globalizace a globální problémy
 • 2007–2008 generálním sekretářem Ústavního soudu
 • dnes uznávaným autorem spisů o globalizaci a přednášejícím na prestižních zahraničních univerzitách
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.