Postbellum

 

 Postbellum

Soja Svobodová (1930)

.
 Soja Svobodová (1930)
Celý život myslím na to, co tatínek musel vytrpět

Táta nevěděl, že za tři dny nebude

„Nevěděly jsme, proč tam táta jezdí. A potom nastalo období, na které nerada vzpomínám. Ale vzpomínám na ně pořád. Psal se 30. červen 1942. Taťkovi bylo čtyřicet let a jel dělat do Berouna před nějakou komisi zkoušky, aby mohl vyučovat na lidových školách hospodářských. On měl aprobaci na druhý stupeň, ale tohle si chtěl udělat navíc. A bylo úterý poledne a táta si vázal kravatu. A tak se díval do novin a tam byla řada těch, kteří byli za nepřátelství k říši popraveni. A bylo tam taky jméno Vladislav Vančura. A táta říkal mámě: ‚To je hrozný, oni vraždí nejlepší lidi, Vančura, takový spisovatel, takový člověk, a už není.‘ A nevěděl, že za tři dny nebude ani on.“

  • narozena 27. června 1930 v Praze
  • její otec Jan Říha pracoval jako učitel
  • během druhé světové války byl bez vědomí rodiny zapojen do odboje
  • v červnu 1942 byl zatčen a krátce poté popraven
  • s matkou se ocitly v tíživé finanční situaci
  • když jí bylo dvanáct let, hrozilo jí, že bude poněmčena
  • pracovala jako zdravotní sestra
  • poté si doplnila vzdělání a pracovala v Berouně jako učitelka
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.