Postbellum

 

 Postbellum

Vincent Dorník (1929)

.
 Vincent Dorník (1929)
Život môže zmeniť našu cestu, nie naše ciele

Spomienka na popravu ôsmich obyvateľov Lúčok (1945)

„Ten front sa zastavil v Liptovskom Mikuláši. A tu boli tie nemecké zálohy. Nažívali sme s nimi akosi v pokoji. Ale raz viezli z doliny drevo a ktosi tam z kroviny vystrelil na nich, na tých Nemcov. Tak urobili záťah do doliny. Hovorí sa, že ich bývalý nadlesný viedol. A keďže ľudia počúvali Rádio Londýn a začuli, že už sa blíži front k Liptovskému Mikulášu, vybrala sa teda jedna skupina do doliny prečkať prechod frontu. Ale nanešťastie ten záťah Nemcov po tom výstrele ich dolapil a odsúdil, takže ich postrieľali a pohádzali do Váhu. Myslím, že ôsmi takto zaplatili životom."

 • narodil sa 29. apríla 1929 v obci Lúčky
 • absolvoval ľudovú školu v Lúčkach, neskôr Gymnázium Andreja Hlinku v Ružomberku
 • v roku 1948 nastúpil na štúdium do bohosloveckého seminára v Spišskej Kapitule
 • po zásahu štátnej moci proti cirkvám musel štúdium opustiť
 • v roku 1950 bol povolaný na absolvovanie trestnej vojenskej služby v útvaroch PTP
 • ťažkou manuálnou prácou strávil tri roky svojej vojenskej služby
 • prepustený do civilu v roku 1953
 • ako civilný zamestnanec pracoval v Okresnom stavebnom podniku Ružomberok
 • v rokoch 1964 - 1968 dokončil štúdium teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave
 • v neskorších rokoch pôsobil ako kňaz vo farnostiach Veľké Borové, Chmeľnica, Lisková, Malatiná
 • v súčasnosti vykonáva duchovnú činnosť na dôchodku v obci Lúčky
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.