Postbellum

 

 Postbellum

Ladislav Kafka (1929)

.
 Ladislav Kafka (1929)
Životom som sa naučil veriť v prozreteľnosť osudu

Postoj Ladislavovho otca k arizácii

„Pamätám si raz, ako prišla mama. Ženy sa v obchode rozprávali o arizácii. To bolo aktuálne vtedy. A povedala otcovi, že prečo by sme aj my nemohli. A vtedy spomenula to Arco (liečebný dom v Trenčianskych Tepliciach, pozn. ed.). Ja som otca ešte nikdy nevidel takého nahnevaného ako vtedy, úplne rozzúreného. Povedal: ,Daj pokoj a hovorím ti, posledný krát si spomenula predo mnou arizáciu. To je krádež!´ On mal taký postoj k tomu. Potom povedal: ,Veď to nie je normálne, a teba keby vyhnali kvôli tomu, že si katolíčka?´ Otec mal takýto postoj."

  • narodil sa 21. decembra 1929 v Trenčianskej Teplej
  • bol sympatizantom politiky HSĽS (Hlinkova slovenská ľudová strana), otec bol miestnym tajomníkom strany
  • v roku 1946 bol zatknutý za protesty a letákovú agitáciu na obnovenie Slovenského štátu
  • z politických dôvodov vyhodený z trenčianskeho gymnázia aj neskoršieho štúdia medicíny
  • v rokoch 1950 - 1952 absolvoval trestnú vojenskú službu v útvaroch PTP (Pomocné technické prápory)
  • v neskorších rokoch pracoval ako mzdový účtovník
  • podieľal sa na množstve inovácií a bol podpredsedom ROH (Revolučné odborové hnutie) pre oblasť tehliarskeho priemyslu
  • od roku 1989 žije na dôchodku v Žiline
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.