Postbellum

 

 Postbellum

Ing. Jan Spira (1934)

.
Ing. Jan Spira (1934)
Okolnosti doby ze mne udělaly samotáře

Žlutá hvězda „Kainovo znamení“

„Ta žlutá hvězda na prsou bylo Kainovo znamení. Lidé se od nás dost často odvrátili. Naši staří známí nás najednou nechtěli znát. Rodiče zakazovali svým dětem, aby se se mnou stýkaly. Dnes si říkám, že to asi nebylo dáno jejich antisemitismem, ale spíše strachem, aby nebyli označeni za přátele Židů. Ovšem na druhé straně se našli lidé, kteří nám naopak pomáhali. Sousedé z domu, kde jsme bydleli, mě zvali každý den na oběd. Měli jsme velký nedostatek jídla. Já s tatínkem jsme měli potravinové lístky pouze na chléb a brambory. Maso a tuky jsme měli z maminčiných potravinových lístků. To ale nestačilo, tak maminka musela dělat to, co se nesmělo. Šmelila. Měnila šperky za jídlo. Ale takovým způsobem jako třeba prstýnek za vajíčko. Čeští sedláci, zase až na výjimky se projevili jako lidé, kteří dokáží využít situace. Všechno, co mělo ve válce nějakou hodnotu, směnila za jídlo. Takový byl život. Mě opravdu zachránilo, že jsem po dlouhou dobu chodil k sousedům na oběd.“

 • narozen 1934 v Plzni
 • otec židovského původu, matka Němka
 • po roce 1939 vyloučení ze školy z rasových důvodů
 • vystěhování z bytu, přeřazení otce z vedoucí pozice na dělníka
 • další protižidovská opatření
 • ze strany gestapa tlak na matku, aby rodinu opustila
 • otec přiřazen jako telefonní specialista na pražskou židovskou obec
 • později otec internován na pražském Hagiboru
 • duben 1945 nálety na Plzeň
 • květen 1945 osvobození Plzně americkou armádou
 • 1946 přesídlení do Karlových Varů
 • po válce povolání rodiny do odsunu
 • studium na ČVUT
 • vstup do KSČ
 • po roce 1968 vyloučení z KSČ
 • dráha profesionálního hudebníka
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.