Postbellum

 

 Postbellum

Marcel Hájek (1965)

.
 Marcel Hájek (1965)
Pro krásné nové zítřky jsem byl ztracen

Jmenoval jsem se šéfem stávkového výboru

„Jmenoval jsem se šéfem stávkového výboru, samozvaně. Vystoupil jsem před studenty a řekl jsem, že zakládáme stávkový výbor a já jsem šéf. Nikdo o tom nediskutoval. Ale oni už mne dost znali a Zindra také. Společně jsme založili stávkový výbor, převzali jsme klíče od lékařské fakulty (UK v Plzni – pozn. ed.). Na ní to tenkrát začalo díky děkanovi, který byl extrémně slušný a řekl, že máme právo rozhodnout o své vlastní budoucnosti a že je to na nás. Takže okupační stávka začala na lékařské fakultě, potom se postupně přidaly další školy – technika, tenkrát strojní a elektrotechnická fakulta, a nakonec pedagogická fakulta, protože ta byla hodně bolševická, hodně zarudlá. Její děkan Brychta byl gauneřík, už tam chtěl sekat hlavy, likvidovat studenty za chodu. Byli jsme rádi, že jsme tady zažili (sametovou – pozn. ed.) revoluci, že jsme byli při tom, že jsme nebyli někde v zahraničí a nepřicházeli zvenku. Najednou to byla paráda. Jezdili jsme přes noc do Prahy. Třeba třikrát za noc jsme byli v Praze na hlavním stávkovém výboru a zase jsme jeli zpátky. Vozily se materiály, tiskly se (letáky). Ze všech kateder nám předali psací stroje, sedělo se v jedné posluchárně v Pavlovově ústavu a tam všichni přepisovali materiály. Dole ve vestibulu se malovaly plakáty a lepily se po Plzni. Byla úžasná atmosféra. Prožívali jsme to radostně, než se to dotáhlo do generální stávky 27. listopadu (1989).“

 • narozen v roce 1965 v Plzni
 • vystudoval III. gymnázium v Plzni a Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni
 • v 80. letech aktivní v disentu, distribuoval samizdatové tisky
 • v roce 1988 sepsal petici do Rudého práva za zveřejnění textu Charty 77
 • vyšetřován Státní bezpečností
 • v listopadu 1989 stanul v čele Stávkového výboru Lékařské fakulty UK a Koordinačního stávkového výboru v Plzni, člen Občanského fóra
 • od února do června 1990 poslanec České národní rady
 • v roce 1991 zakládající člen Občanské demokratické strany v Plzni
 • pracoval jako lékař ve Fakultní nemocnici Plzeň
 • v letech 1998-2002 působil jako ordinář pro hrudní a břišní chirurgii v Referral Hospital – Princess Marina Hospital v Botswaně
 • v letech 2002–2011 sloužil v Armádě ČR, působil jako šéfchirurg a hlavní lékař v polních nemocnicích Armády ČR a NATO
 • zúčastnil se dvou misí v Iráku, dvou misí v Afghánistánu a jedné mise v Pákistánu
 • nyní pracuje u Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje a přednáší na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.