Postbellum

 

 Postbellum

Ing. Jaroslav Mašek (1928)

.
Ing. Jaroslav Mašek (1928)
My jsme opravdu skautsky žili

Lilie

„Pátého května vyzvali v rozhlase, že... skauti, aby se dostavili. A to byl ten dům nebo je to ten dům na rohu Rooseveltovy a Pražský. Pak tam byly boty a dneska nevím ani, co je tam za obchod. Tam byli teda činovníci z předválečné doby a tam si nás zapisovali. Bylo mi sedmnáct, takže prostě jsem si říkal: Musím jako skaut vypadat! A jeden náš spolužák – Váša Potužník – takže vod tuhletoho Váši jsem si vypůjčil skautskou lilii, ale cesta to nebyla jednoduchá, protože... šestýho v každém případě přijeli Američani, to byl velký dav na náměstí. A já jsem stál poblíž radnice a teď samo sebou okouzlenej tím ruchem, ty tanky a tohleto všechno. A všim jsem si, jak jeden ten u kulometů ve věži tanku, jak pořád ještě pozoruje okolí. A pak si to namířil, ten kulomet, na věž kostela. Skutečně, prostě se začala z té věže kostela ozývat střelba. No, tak to byl samo sebou velký úprk. Za chvíli už byli na náměstí jenom Američani. Já jsem se schoval do domu vedle radnice, po pravé straně. Tam jsem to přečkal, dokud ti Němci nebyli umlčení, v tej věži, a pak jsem se vydal pro tu lilii.“

 • narozen 2. března 1928 v Nýřanech
 • studium osmiletého gymnázia nemohl dokončit
 • vyučil se ve fotoateliéru
 • 15. června 1945 založil v Plzni skautský oddíl Modrá řeka
 • od roku 1945 studoval na průmyslové škole v Plzni
 • roku 1950 nastoupil vysokoškolské studium na ČVUT v Praze
 • roku 1953 založil oddíl pod hlavičkou turistického oddílu Dynamo Praha
 • 1960 – vyšetřován Státní bezpečností
 • 22. dubna 1960 odsouzen k osmi měsícům nepodmíněně za podvracení republiky a provozování ilegálního skautského hnutí
 • později byl amnestován
 • zaměstnán u Energoprojektu, v Obchodním projektu, Stavoprojektu Plzeň, učitel na stavební průmyslovce
 • v letech 1968–1970 vedoucím skautského oddílu v Plzni
 • po roce 1989 se angažoval v Občanském fóru
 • působil jako náměstek plzeňského primátora
 • po sametové revoluci znovuobnovil skautský oddíl v Plzni
 • se svými syny založil firmu Daruma
 • věnoval se také historii města Plzně a místopisu budov v Plzni
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.