Postbellum

 

 Postbellum

Ing. Václav Herrmann (1944)

.
Ing. Václav  Herrmann (1944)
Když za sebou vidím vyoranou brázdu, jsem spokojený

Majetek po Němcích a kolektivizace

„Abych se vrátil k tomu, že to ti lidé nedostali zadarmo. Prostě když někam přišli na ten statek, tak se udělal soupis, inventář veškerého majetku, dobytka, to všecko tam zůstalo, i třeba nábytek, bytové zařízení, a to všecko potom ti lidé ale museli splácet. No, a někteří, kterým se to hospodaření nedařilo, už na to splácení pak ani moc neměli a už to ani nespláceli, takže pro ně bylo to JZD víceméně vysvobozením. Táta do JZD nevstoupil, takže nás, jak se říká, vyvlastnili. Všecko nám sebrali, všecko odvezli, všecko hospodářské nářadí sebrali mimo asi dvou strojů – jedno byla nějaká sekačka, koňská, potahová, a ještě nějaké válce, myslím. Na to měl otec doklady, že si to sám pořídil za svoje peníze. Ale tamto jako, že to bylo po Němcích, to všecko šmahem, včetně dobytka, sebrali.“

  • narozen 1944
  • zemědělský původ
  • rodina po válce hospodařila na statku po odsunutých Němcích
  • po nástupu komunistů rodina obětí kolektivizace
  • studium zemědělství na vysoké škole
  • po roce 1989 starostou Žerčic
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.