Postbellum

 

 Postbellum

Prof. MUDr., DrSc. Josef Koutecký (1930)

.
Prof. MUDr., DrSc. Josef Koutecký (1930)
Hudba je mojí největší láskou a útěchou

Počátky dětské onkologické kliniky v Československu

„Z oddělení byla ustavena Klinika dětské onkologie, jediná v Československu. Takže jsme léčili děti z celého Československa při hrozném nedostatku všeho – prostor, lůžek, léků, přístrojů, bylo to hrozný teda. Děti neměly nic než chodbu, když nemusely ležet. Hrály si na chodbě, jedly na chodbě, návštěvy na chodbě. Ležely po dvou v postýlce, kojence jsme třeba nechali v nemocnici v kočárku, protože jsme pro něj neměli postýlku. Nebo jsme měli dětskou ohrádku, tam jsme dali matraci a děti ležely na zemi. No a rodičům jsme říkali, ač jsme to měli zakázáno, jestli nemají v zahraničí, v západním, příbuzné nebo známé, aby sem propašovali léky, cytostatika. U dětí je výhoda, že ty dávky jsou buď podle tělesného povrchu, nebo podle váhy, a jsou malé. Takže z té lahvičky, kterou nebylo možné nechat otevřenou kdovíjak dlouho, jsme mohli léčit i ty děti, které neměly příbuzné v zahraničí. A když jsme žádali o mimořádný dovoz, tak to trvalo dva, tři, čtyři měsíce a mezitím se u dítěte už metastáze objevily. Takže jsme často dostali lék, když už dítě bylo mrtvé.“

  • narodil se 31. srpna 1930 v Praze na Karlově
  • 1955 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy
  • 1957 začal pracovat na Klinice dětské chirurgie Fakulty dětského lékařství UK v Praze
  • 1964 specializoval se na dětskou onkologii
  • 1978 primářem samostatného oddělení dětské onkologie ve FN v Motole
  • 1983 jmenován přednostou ustavené Kliniky dětské onkologie
  • 1987 jmenován profesorem
  • 1990–1997 a 2000–2016 děkan 2. lékařské fakulty v Praze
  • 1997–2000 se stal profesorem UK
  • vysokoškolský profesor, autor řady knih a odborných publikací
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.