Postbellum

 

 Postbellum

Berta Růžičková (1931)

.
  Berta Růžičková (1931)
Po válce to pro nás nebylo osvobození, pro nás začalo peklo

Osvobození americkou a ruskou armádou

„Protože když byl konec války, tak byli u nás Američani. Ale akorát na kraji vesnice a kousek dál, cesta do Niv asi sto metrů nebo dvě stě metrů, teďko to nevím, tak odhadem, tam byli Rusi. Tam my jsme akorát se dostali k Američanům. Ale když jsme chtěli k těm našim příbuzným jít na návštěvu ještě před odsunem, protože odsun byl až v šestačtyřicátém roce, tak jsme museli mít povolení, papír, propustku, že můžeme jít. No ale Američani by nic nechtěli, Rusi to chtěli.“

  • narodila se 17. 7. 1931 u Sokolova v německé rodině
  • po válce byla téměř celá její rodina odsunuta
  • své příbuzné navštívila ve sběrném táboře v Sokolově, kde zažila šikanu od dozorců
  • s rodiči a sourozenci musela v Československu zůstat pro tzv. nepostradatelnost
  • po válce jejich dům zabrala rodina ze Slovenska a její rodina se musela vystěhovat
  • v roce 1951 se vdala a přestěhovala do Nejdku
  • plynně česky se naučila až po svatbě
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.