Postbellum

 

 Postbellum

Jaroslava Šiktancová (1954)

.
 Jaroslava Šiktancová (1954)
Ještě že jsou na světě básničky

Verdikt: vyloučená ze studia

„Pak jsem po prázdninách absolvovala rozhovor s rektorem Martínkem. Nepřijal mě v Lažanu, kde tehdy rektor seděl, ale v parčíku na nábřeží. Řekl mi, že celá ta věc je pro školu strašně nepříjemná, že snad mám dost schopností, že ví, že mám známost a že snad bude nejlepší, abych otěhotněla, nebo ať přeruším studium kvůli nějaké nemoci, a když přeruším studium, že se to vyřídí touto cestou. To jsem samozřejmě přijmout nechtěla. Byla jsem v takovém rozpoložení, nebo to všechno, co se dělo, mělo takový spád nebo takový směr, že taková věc vůbec nepřipadala v úvahu, takže jsem to odmítla. Pak vypukla ta kárná komise, které předsedala děkanka divadelní fakulty Eva Šmeralová, proslavená angažovaná osoba. Oni mě vyloučili za ‚negativní stanoviska, která jsem zaujala a na kterých jsem setrvala‘. Takhle zněla ta formulace. Vzpomínám si, že po celou dobu, co ta kárná komise probíhala, mluvili ‚jazykem ptydepe‘. Už si nevzpomínám, jestli mi tykali, nebo vykali, vzpomínám si, do které místnosti jsme šli, vím, že mi dveře otvíral tehdy nadějný svazák nebo už straník Ondřej Šrámek, vím, jak tam seděli proti mně a říkali: ‚Ty víš dobře proč! Ty víš dobře, o co se jedná! My tohle a tohle, a ty jsi nechtěla, nedáš si domluvit a tak dále...‘ A verdikt zněl: vyloučená ze studia.“

  • narozena 2. října 1954 v Praze jako druhé ze dvou dětí
  • po maturitě na gymnáziu zahájila v roce 1974 studium na DAMU v Praze, obor divadelní režie
  • v roce 1977 podepsala prohlášení Charty 77 a rok nato byla vyloučena ze školy
  • v letech 1978–1982 tajně spolupracovala s režisérem Národního divadla Miroslavem Macháčkem na čtyřech inscenacích
  • režim jí umožnil pracovat pouze na nekvalifikovaných pozicích jako uklízečka, pomocná síla, průvodkyně na zámku, zahradnice, později jako správce badatelny nebo v archivu
  • v roce 1990 jí bylo umožněno dokončit studium na DAMU
  • v devadesátých letech absolvovala odborné kurzy ve Velké Británii, Německu a Švédsku
  • režírovala v řadě oblastních divadel, spolupracovala několik sezon s divadlem Kašpar
  • od roku 1993 dodnes učí na DAMU
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.