Postbellum

 

 Postbellum

Milan Dlhý (1929)

.
 Milan Dlhý (1929)
Nenašiel sa nikto, kto by našiel chybu v evanjeliu

Barbarská noc (1950)

„Jeden raz v noci niekto zabúchal, ja som si myslel, že niekto ide hudobné nástroje odovzdať. A otvorím dvere a tam bola plná chodba milície, ktorá bola poslaná. A hneď nám povedali: ,Oblečte sa pôjdete s nami!‘ Nič iného. Ani perinu sme si nesmeli vziať.“

 • narodený 6. januára 1929 v obci Staré Hory
 • 1935 - 1940 navštevoval ľudovú školu v Považskej Bystrici
 • od 1940 študoval päť rokov na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne
 • z 13. na 14. apríla 1950 zažil tzv. Barbarskú noc
 • septembri 1950 narukoval do Pomocných technických práporov (PTP)
 • 1952 počas služby v PTP zatknutý Štátnou bezpečnosťou (ŠtB)
 • 24. 12. 1953 odsúdený za združovanie sa proti republike
 • osem mesiacov strávil v uránových baniach v Jáchymove
 • po prepustení vystriedal viacero zamestnaní, stále bol sledovaný ŠtB
 • 1963 - 1966 študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej
 • žije na dôchodku v Žiline
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.