Postbellum

 

 Postbellum

Zdeněk F. Daneš (1920)

.
 Zdeněk F. Daneš (1920)
Zpátky já zkrátka nejedu

Útěk přes hranice v roce 1950

„Byli jsme na hřebenu Českého lesa a žena slyšela štěkot psů. Pravděpodobně nás stíhali i pohraničníci, tak jsme skočili na kola a řítili jsme se na bavorskou stranu. O padesát let později jsem se na to místo šel podívat a zdálo se mi naprosto nemožné, že by někdo po tomhle terénu jel na kole, natož žena na kole s galuskami. Když jsme přijeli do Bavor a potkali prvního pohraničníka, představil jsem se a vysvětlil naši situaci. Čekal jsem, že nás zatkne, ale on rozpřáhl ruce a řekl: ‚Vítejte v Německu!‘“

 • narozen roku 1920 v Praze
 • navštěvoval obecnou a střední školu v Bratislavě
 • 17. listopadu 1939 svědkem přepadu jednotkou SS
 • 1939–1945 – účast v protinacistickém odboji
 • roku 1945 se oženil s Marií Haňkovou
 • studium matematiky, fyziky a geofyziky na Karlově univerzitě v Praze
 • děti Petr a Elena
 • od roku 1952 život v USA
 • práce v amerických firmách, například v Gulf Oil Corporation a dalších
 • publikoval odborné práce
 • zájem o hudbu a kulturu
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.