Postbellum

 

 Postbellum

Mgr. Naďa Köhlerová (1944)

.
Mgr. Naďa Köhlerová (1944)
Manžel se nevrátil ze zahraničí včas a StB nám nedala pokoj dalších 20 let

Pozdní návrat manžela z Mnichova

„Co byl problém: V roce 1969 prezident Husák se rozhodl, že hranice nebudou žádné korzo, a hranice zavřel. Můj manžel se ale nezajímal o politiku a kdo je prezident. On chtěl prostě žít. Chtěl být volný. Chtěl si užívat života. Takže si nevšiml nějaké maličkosti, že nějaký Husák mu nařizuje, že se má vrátit do Československa do termínu. Takže se do termínu nevrátil. Já jsem ho kontaktovala, aby se vrátil, než hranice zavřou, jinak že bude problém. A taky byl problém. Po návratu mu sebrali pas a byl evidován jako navrátilec z emigrace a dostal se pod dozor StB. Udělali nám taky domovní prohlídku a to byla už velmi nepříjemná záležitost.“

 • narodila se 2. září 1944 v Žilině židovské matce Věře Šaradinové, která se od roku 1942 ukrývala ve sklepě
 • po narození se s ní matka ukrývala v horách v Turcích u příbuzné, později ve sklepě v Žilině
 • o svém židovském původu i smrti babičky v koncentračním táboře se dověděla až v dospělosti
 • její strýc Juraj Glaser byl odsouzen ke 13 letům ve vykonstruovaném procesu se šéfem slovenského úřadu StB Osvaldem Závodským
 • v roce 1966 vystudovala farmacii a provdala se za fotografa a muzikologa Ivana Köhlera
 • v letech 1966–1970 žili Köhlerovi v České Lípě
 • v roce 1969 se Ivan Köhler nevrátil včas z Mnichova před uzavřením československých hranic a od té doby byl pronásledován StB
 • v roce 1970 se Köhlerovi odstěhovali na Slovensko do Rajce, kde dohled StB zesílil
 • StB se zaměřila na Naďu a snažila se, aby přesvědčila manžela ke spolupráci; Naďa svého manžela kryla
 • Ivan Köhler pořádal v Žilině jazzové festivaly a spolupracoval s českou Jazzovou sekcí
 • po roce 1989 se Naďa rozvedla a odstěhovala do Prahy
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.