Postbellum

 

 Postbellum

Marie Vaculíková (1925)

.
 Marie Vaculíková (1925)
My jsme byli furt na indexu

Ludvík Vaculík na IV. sjezdu spisovatelů v roce 1967

„Vůbec o tom neřekl ani Ivanu Klímovi, žádným nejbližším kamarádům. Jenom se dohodli, kdo co bude kritizovat. Vaculík jim to neřekl. Věděl, že by mu to nedovolili. Překročil všechny meze. Když prohlášení psal, tak ho psal bez jejich vědomí. Už běžel sjezd, a on pořád psal. Už poslali taxíka, že je na řadě. Já jsem mu říkala: ‚Prosím tě, a co to píšeš?‘ Věděla jsem, že je celý vzrušený. A on mi řekl: ‚Co do mě dvacet let hučíš.‘ Jé, to jsem věděla, co do něho hučím, že to bude nebezpečné. Potom ho taxík odvezl a byl velký průšvih.“

 • narozena 25. listopadu 1925 ve Spešově u Blanska
 • obecná škola ve Spešově, měšťanská v Blansku
 • v učení v Baťových závodech ve Zlíně, kde se seznámila s Ludvíkem Vaculíkem
 • po náletu na Zlín v roce 1944 přesunuta do závodu ve Zruči nad Sázavou
 • po válce vychovatelé nejprve v pohraničí, poté v Praze
 • 1949 – svatba s Ludvíkem Vaculíkem, postupně narozeni synové Martin, Ondřej a Jan
 • v 60. letech korespondentka v Československém rozhlase, pak práce v manželské poradně
 • od 60. let o ně jevila zájem Státní bezpečnost
 • manželův projev na IV. sjezdu spisovatelů (1967), autor Dvou tisíc slov (1968), redaktor samizdatové edice Petlice, redakce Prohlášení Charty 77
 • od 70. let organizování disidentských setkání ve vile v Dobřichovicích
 • dvě knihy dopisů Jiřímu Kolářovi, knižní rozhovor vedený Pavlem Kosatíkem Já jsem oves
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.