Postbellum

 

 Postbellum

Věra Kalná roz. Ježková (1929)

.
 Věra Kalná roz. Ježková (1929)
Co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim

Domovské právo v Kuksu

„Pradědeček Vincenc Ježek byl kameník v Kuksu. Když viděl, jaké jsou tam skvělé poměry pro staré lidi, tak zažádal o domovské právo v Kuksu. Pro sebe i své potomky. Takže můj tatínek měl domovské právo v Kuksu a já jsem toto právo měla taky. Ale přišli Němci a zabrali Kuks. A já jsem musela žádat o přeložení domovského práva do Čech. Takže já jsem o domovské právo v Kuksu přišla, ale to nevadí, protože dneska už domovské právo neplatí.“

 • narozena roku 1929 v Jetřichovicích ve středních Čechách
 • dětství prožila na několika statcích, kde tatínek pracoval jako hospodářský správce
 • před válkou byli na statku v Zaječicích u bohaté židovské rodiny, ta musela na začátku války utéct
 • přesun na zámek Tvoršovice na Neveklovsku, zažili ještě původní majitele, poté nucená správa
 • Neveklovsko zabráno Němci jako výcvikový prostor SS, mohli zůstat na statku
 • zažila osvobozování Rudou armádou
 • opět návrat původního obyvatelstva do prostoru
 • s nástupem komunistické moci se některé rodiny starousedlíků musely opět vystěhovat
 • otec pamětnice odmítl vstoupit do komunistické strany, nakonec musel na statku přestat pracovat
 • vystudovala FF UK, obor němčina – ruština, jazyky na fakultě vyučovala
 • od šedesátých let žije v Říčanech u Prahy
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.