Postbellum

 

 Postbellum

svobodník v. v. Vojtěch Cimbolinec (1915)

.
svobodník v. v. Vojtěch Cimbolinec (1915)
My nejsme Ukrajinci

Odvod do československé armády

„A potom, co se stalo. Zkrátka škrtnul Hofeminec a napsal tam Cimbolinec Vojta. A byl jsem na světě. Taky jsem opozdil obvod normálně. Protože na národním výboru jsme se hlásili patnácté ročníky a říkali (jsme – pozn. ed.), že jsme válečné děti: ‚Jste slabé děti, tak půjdete na třetí odvod najednou.‘ Žádný druhý odvod. Třetí odvod a hotovo. A nahlásil jsem se na národním výboru, dostal jsem lístek, že jsem se hlásil normálně. To šlo. Kluci šli k odvodu normálně a mě nevolali.“

  • narodil se 13. října 1915 v obci Berehovo na Podkarpatské Rusi v tehdejším Rakousku-Uhersku
  • 1. října 1938 účastnil se mobilizace v československé armádě, sloužil v Prešově v autorotě jako spojka
  • 1939 uvažoval o přechodu hranic do Sovětského svazu
  • pracoval v obchodě
  • 1943 krátce působil v maďarské armádě, sloužil v Košicích v autorotě
  • 23. listopadu 1944 vstoupil v Sevljušu (dnes Vynohradiv) do 1. československého armádního sboru
  • sloužil jako řidič u autopraporu
  • zúčastnil se osvobozování Liptovského Mikuláše a dalších osvobozovacích bojů na území Československa
  • po válce přivážel z Rakouska a z Německa původní československý majetek
  • byl zaměstnán jako řidič autobusů v Děčíně a v Praze
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.