Postbellum

 

 Postbellum

Vladimír Fassmann (1923)

.
 Vladimír Fassmann (1923)
Měl zdědit pivovar. Místo toho vykládal vagony a viděl, jak jeho majetek chátrá

Čerpání vody, když ještě v Rožnově nebyl vodovod

„Když jsem se narodil, ještě sociálky nebyly. Byly používány venkovní. Z prvního patra se muselo jít na dvůr. Až někdy v dvacátém osmém roce byl zavedený vodovod do Rožnova. Pamatuju, že služebná jela s kolečky, to byl takzvaný trakač. Na to se naložily nádoby, vědra, a s těma se jelo k veřejné pumpě blízko dnešního společenského domu. Tam se načerpala voda do nádob, dovezla se domů a musela se vynosit do prvního poschodí. Bylo to pracné.“

  • narozen 17. září 1923 v Rožnově pod Radhoštěm
  • pochází ze šlechtického rodu, jeho babička byla Anna Kamel z Hardeggu
  • jeho prarodiče koupili v roce 1912 rožnovský pivovar
  • jeho studium pivovarnické školy přerušila druhá světová válka
  • v roce 1949 byl rodinný pivovar znárodněn
  • do penze pracoval jako řadový zaměstnanec v hospodářském družstvu v Rožnově
  • v roce 1994 mu byl objekt bývalého pivovaru vrácen v restituci ve zdevastovaném stavu
  • objekt byl předán vnukovi Tomáši Kupčíkovi, který z něj znovu vybudoval prosperující pivovar a lázně
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.