Postbellum

 

 Postbellum

MgA. Michal Dočekal (1965)

.
MgA. Michal Dočekal (1965)
O revoluci se nehlasuje

Rozpuštění organizace SSM na DAMU týden před 17. listopadem 1989

„Pak jsme rozpustili na DAMU SSM. Nebylo to úplně jednoduché, protože část studentů a stejně naladěných kamarádů vydávala časopis Kavárna A.F.F.A., který byl ve skrytu míněn jako protirežimní. Působil v něm Martin Mejstřík, Yvona Kreuzmannová, kluci z FAMU, myslím, že Igor Chaun tam byl taky. Museli to vydávat pod hlavičkou SSM. My jsme s nimi byli ve sporu, protože se o ten časopis báli. Já jsem se s nimi hádal, že se to SSM musí rozpustit, a ono se to podařilo. Někteří profesoři dost vyšilovali, ale podařilo se to. Myslím, že to bylo v tom týdnu před 17. listopadem. (To byl odvážný nápad – rozpustit SSM...) Ano. My jsme věděli, že musíme něco udělat, že podepisování petic nestačí. (Mysleli jste to tak, že všichni studenti DAMU SSM opustí?) Mysleli jsme to tak, že základní organizace SSM na DAMU zanikne. A to sice na protest proti panujícím nepořádkům. Jedna paní profesorka vyučující dramaturgii říkala: ‚Michale, vám jde ale jenom o gesto.‘ Byla to taková filipika, že gesta jsou jako zbytečná... Já jsem říkal, že samozřejmě jde o gesto, ale to gesto má významný smysl. To gesto se musí udělat.“

  • narodil se 7. dubna 1965 v Praze
  • inklinoval k prostředí undergroundu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století
  • za studií na gymnáziu působil v divadelním A studiu Rubín
  • v roce 1985 byl přijat na DAMU, obor režie
  • od roku 1988 se účastnil většiny protirežimních demonstrací
  • před 17. listopadem 1989 byl hlavním aktérem rozpuštění základní organizace SSM na DAMU
  • vyhlásil a vedl stávku studentů DAMU
  • po revoluci 1989 působil v Divadelním spolku Kašpar, Divadle Komedie
  • v Národním divadle v Praze působí od roku 2002, od roku 2015 je ředitelem činohry Národního divadla
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.