Postbellum

 

 Postbellum

RNDr. Miloslav Nevrlý (1933)

.
RNDr. Miloslav Nevrlý (1933)
V každém okamžiku nás potkávají a míjejí věci, lidé a příležitosti, co by nám mohli změnit život, kdybychom se jich chopili

Ukrývání věcí Židům jdoucím do koncentračního tábora

„Jednou někdo zazvonil a tam za dveřmi byla taková židovská rodina. Ukázalo se, že to jsou příbuzní pana Votického. To byl manžel té tety Votické, která vychovala mého tatínka. On byl Žid. Zemřel už někdy v roce třicet šest, ale zřejmě měl příbuzné. A tehdy, jak jsem vyrozuměl, přišli požádat tatínka, aby jim schoval nějaké věci, protože sami šli do koncentračního tábora. Vím, že maminka s hrůzou mě a sestru začala lifrovat do kuchyně, abychom tomu nebyli přítomní. Tehdy to nebyla legrace. Tehdy za to byl trest smrti, když někdo převzal od Židů nějaké šperky nebo peníze. Oni měli povinnost je odevzdat, a když to neudělali, tak za to hrozil trest smrti. Obsah toho [co přišli schovat] samozřejmě nevím, protože jsem nebyl přítomen. Ale pak tam zbyla taková stavebnice Merkur, kterou mně přivezli. A maminka mi s tím zakázala hrát.“

  • narodil se 29. října 1933 v Praze
  • po 2. světové válce vstupuje do Skauta
  • roku 1952 byl přijat na pražskou přírodovědeckou fakultu
  • v roce 1957 se stal jako promovaný biolog pracovníkem Severočeského muzea v Liberci
  • od roku 1968 vedl společně s Milošem Zapletalem liberecký 12. skautský oddíl, později turistický oddíl mládeže
  • roku 1969 získává doktorát z přírodních věd za práci Zimoviště netopýrů v Jizerských horách
  • v průběhu 70. a 80. let pořádá pravidelné výpravy do rumunských Karpat
  • v roce 1976 poprvé vychází Kniha o Jizerských horách
  • v roce 1982 poprvé vycházejí Karpatské hry
  • v roce 1989 se krátce angažuje v Občanském fóru
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.