Postbellum

 

 Postbellum

Václav Konzal (1931)

.
  Václav Konzal (1931)
Já se necítím kompetentní pro to, dávat někomu nějaké poselství. Jsem vděčný Bohu, že mohu žít ve společnosti, která je různorodá

Akce K – Lidové milice obsazují kláštery

„Třináctého dubna 1950 se mnou zatřásl jeden muž se samopalem na prsou, na posteli, o půlnoci. Když jsem se probral, tak řekl: ‚Vemte si svoje osobní věci a do přízemí, tam vám řekneme další.‘ Tak jsem si vzal soukromé věci. No, a pak sem sestoupil do té křížové chodby v přízemí vedle kostela, tam nám řekli, že nás odvážejí tamodtud pryč, abychom si vzali všecky svoje soukromé věci, a naložili nás do autobusu a vezli nás tenkrát do Broumova. A tam zjistili, že tam nemáme co dělat, že máme jet do Králík, protože tam ty mladší ročníky kluků, ty byly delegovány do Králík, do toho kláštera, protože ho měly… Měli jsme ho připravit pro později internované starší kněze.“

  • narozen 13. prosince 1931 v Praze
  • od roku 1941 žil v internátní škole při klášteře redemptoristů na Svaté Hoře u Příbrami
  • v letech 1950 až 1952 internován v centralizačních klášterech a v táboře nucených prací
  • v letech 1953 až 1958 studoval ruštinu a gruzínštinu na FF UK
  • v letech 1960 až 1970 zaměstnán jako dokumentátor ve výzkumných ústavech
  • od roku 1970 vědeckým pracovníkem Slovanského ústavu ČSAV
  • roku 1975 se oženil s Jiřinou Velkoborskou
  • jakožto člen Pražské překladatelské skupiny se podílel na překladu liturgických textů
  • významný filolog, byzantolog a paleoslovenista, autor řady knih a studií
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.