Postbellum

 

 Postbellum

Viliam Maretta (1933)

.
 Viliam  Maretta (1933)
Verím v Boha otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme

Zajatie a vyšetrovanie otca Jozefa partizánmi

"Ako ho viedli dvaja partizáni, popod pazuchy ho držali, a jeden povedal: ,A to si ty Jožo?‘ Ten partizán, čo ho oslovil sa rozpamätal, že spolu vojenčili v Dolnom Kubíne. ,To ty nebudeš tu v pivnici spať, budeš hore na posteli!‘ Tak ho tam uložili, ale prišiel dáky význačnejší partizán, ktorý tiež potreboval spať, tak otca predsa dali do tej pivnice a tam čakal do rána. A keď ho už vyšetroval akýsi hlavnejší, tak mu dával rôzne otázky, že Nemcom kytice dával. A otec povedal: ,Áno ja som mal kyticu, ale svoje dieťa som držal v náručí a nie kyticu kvetov.‘ Tak také falošné udania boli na otca. Otec bol taký prostoreký, nerád kľukato rozprával, bol priamy. Mnohí ho znenávideli asi a snažili sa, aby bol odstránený. Nakoniec ten vyšetrovateľ povedal: ,A máte nepriateľov?‘ A otec povedal: ,Ja o žiadnych neviem. Ja som taký prostoreký, čo na srdci to na jazyku, ale neviem že by mal dakto až takú nenávisť voči mne.‘ ,Ale vy nie ste nášho názoru?!‘ mu povedal ten veliteľ. A otec vytiahol ruženec a povedal: ,Ja verím tomuto a národu. Ja mám rád slovenský národ!‘"

  • narodený 28. mája 1933 v Dolnom Kubíne
  • otec Jozef komunistickým režimom väznený 13 mesiacov v súvislosti s Katolíckou akciou
  • rodinnú pekáreň im po komunistickom prevrate znárodnili
  • 1953 - 1955 absolvoval trestnú službu Pomocných technických práporoch (PTP), resp. Technických práporoch (TP)
  • 1961 sa oženil s Agnesou, rod. Kampošovou
  • pracovník podniku Elektro-Praga v Dolnom Kubíne, neskôr prešiel do fabriky v Mokradi
  • žije na dôchodku v Dolnom Kubíne
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.