Postbellum

 

 Postbellum

Anna Rákóczi (1957)

.
 Anna Rákóczi (1957)
Mí předci trpěli za svou maďarskou národnost i protikomunistické postoje

1953: vystěhování po zabrání statku

„Večer, v půl desáté, přijeli. Doma byla jen moje maminka a babička. Bylo to v roce 1953, když je vystěhovávali. Ony ještě do roku 1953 žily a hospodařily jenom na tom malém kousku, který jim zůstal. Měly barák a čtyři krávy a to maminka s babičkou obhospodařovaly. V půl desáté večer tedy přijel náklaďák a mohly si vzít jen to nejnutnější, co potřebují. Bylo to v zimě, v únoru. Naložili je večer na náklaďák bez plachty a pak je promrzlé vyhodili na Žitném ostrově, kousek od Čalova. Tam nebyly ani domy. Bylo tam jen pár osad. A dali je do nějakého skladu nějakého obchodu.“

 • narodila se 1. srpna 1957 v Nitře do maďarské rodiny Anny a Andreje Šubových
 • otec nemohl dokončit maďarské gymnázium, protože školy byly po válce zavřené
 • v padesátých letech komunisté násilně sebrali zemědělská hospodářství rodinám matky i otce
 • oba její dědečci byli uvězněni a matka s babičkou násilně vystěhovány
 • po propuštění z vězení měli prarodiče zákaz vstupu do rodného kraje, rodiny se nesměly až do roku 1962 navštěvovat
 • otec nemohl najít práci, celý život pracoval jako pomocný dělník
 • v roce 1977 pamětnice odmaturovala na maďarské střední ekonomické škole v Nových Zámcích
 • v roce 1980 se provdala do Ostravy
 • pracovala jako fakturantka, vedoucí účtárny a ve finančním poradenství
 • od roku 1998 pracuje pro maďarskou menšinu v českých zemích
 • je předsedkyní ZO Ostrava Svazu Maďarů žijících v českých zemích
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.