Postbellum

 

 Postbellum

Miroslav Prokeš (1958)

.
  Miroslav  Prokeš (1958)
Zajišťoval stroje a papíry pro tisk samizdatů

Dodával cyklostyly pro tisk samizdatů v Gottwaldově

„Poprvé se mně dostal do ruky Infoch – Informace o Chartě někdy v roce 1982 nebo 83. Zjistil jsem, že se to tiskne, a když chci něco tisknout, tak na to potřebuji stroj. Třeba v Malenovicích ve škole, kde máma dělala uklízečku, měli cyklostylovou místnost. Jednu chvíli jsem uvažoval, že ji vykradem. Pak jsem zjistil, že jsem našel nějaký klikový stroj na výkupně železa. Říkal jsem: ,Výborně, to se zabavuje a dál se to posouvat nebude.‘ Trlidovi (Vladimír Trlida) jsem říkal, že mám cyklostyl. A on odpověděl, že to mám hlídat. Pak jim v Brně zabavili cyklostyl, tak jsem našel jiný a ten klikový se tam posunul. Nejlepší byly ty dva motorové. Byly to obrovské mašiny, které to chrlily. A nemuselo se točit kličkou. Našel jsem na Pasecké ulici výkupnu. Odevzdal to tam někdo z nějaké firmy.“

  • narozen 13. prosince 1958 ve Vsetíně
  • od roku 1962 žije ve Zlíně
  • mánička
  • zaměstnanec Sběrných surovin
  • dodával stroje a papíry pro tisk samizdatů
  • svědek ničení spisů StB
  • v roce 2017 žil ve Zlíně
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.