Postbellum

 

 Postbellum

Major v.v., Doc., MUDr. Rajko Doleček (1925)

.
Major v.v., Doc., MUDr. Rajko Doleček (1925)
Maturitu jsem skládal v Bělehradu při náletech

Vyvražděná rodina v Bosně z matčiny strany

„Maminka byla v jednu dobu v nebezpečí proto, že její rodina v Bosně, tehdy spadající do Chorvatského nezávislého státu, vytrpěla hodně povražděných. Maminka tedy, že pojede do Bosny. Bylo to v roce 1942. Rozmlouvali jsme jí to, ale její rozhodnutí jsme chápali. Její rodinu jsme měli rádi, byli to naši nejbližší. Maminka se tedy vydala do těch bosenských hor, kde už se začínala vést partyzánská válka. Měla s sebou zvláštního pomocníka, kterého jsme všichni nenáviděli. Byl to německý pas Protektorát Čechy a Morava. Negramotní Ustašovci, když viděli hákový kříž, tak se málem podělali. Oni si neuvědomovali, že Čechy a Morava jsou vlastně okupovaná země. Ten pas maminku úspěšně provázel přes zlé situace. Za 14 dní se vrátila utrápená, pohublá ze všech těch hrůz, které tam zažila." - „Co vyprávěla?" - „Vyprávěla... znásilnění, zabití, vypálení, vyloupení. Z našich nejbližších rodinných příslušníků bylo povražděných asi 35 až 40 lidí."

 • narodil se 1. června 1925 v Praze
 • maminka Milica byla bosenská srbka, otec Josef pocházel z Čech
 • rok po synově narození se Dolečkovi přestěhovali do Bělehradu
 • v letech 1938 – 1944 studoval gymnázium v Bělehradu
 • byl svědkem mnoha předválečných a válečných událostí, které se odehrály v Bělehradu
 • jeho otec pomáhal československým občanům prchajícím před Hitlerem
 • během války zahynuly v Bosně desítky příbuzných z matčiny strany
 • při osvobozování Bělehradu na podzim 1944 pracoval jako tajemník velitele osvobozenecké sovětské armády pro Bělehrad
 • byl tlumočníkem v organizaci UNRRA (Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu) a navštívil poválečnou Itálii
 • v roce 1945 zahájil studium lékařské fakulty v Bělehradu
 • v roce 1946 ve studiích pokračoval na Karlově Univerzitě v Praze
 • v roce 1949 se do Československa natrvalo vrátili také jeho rodiče
 • stal se světově uznávaným lékařem a vědcem, specialistou na endokrinologii
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.