Postbellum

 

 Postbellum

Petr Kadaník (1943)

.
 Petr Kadaník (1943)
Alespoň budu svým pánem a lopatu mi snad nikdo nevezme

O otci a komunistické straně

„Otec v žádném případě nebyl, jak se tak lidově říkalo, zarytý komunista. Otec skutečně z těchhle těch pragmatických důvodů a ty jsem musel uznat. A mohu říci, taková životní zkušenost… Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, ale já bych řekl, že příklady táhnou. Ale ony příklady táhnou i v tom negativním slova smyslu, když máte příklad člověka, kterého si vážíte, který se musel takto – použiju slovo – zpronevěřit svému přesvědčení jenom proto, aby se obětoval pro ty děti, tak si myslím, že je to takový příklad, nebo antipříklad, který táhne tak, že od té doby prostě když mi někdo řekl… nebo se mluvilo o komunistické straně, tak jsem měl tak jednoznačný názor, že bych ho nikdy neměnil.“

 • narozen 19. září 1943 v Náchodě
 • letec a nadšený automobilista
 • absolvoval Vysokou školu textilní a strojní v Liberci
 • od roku 1968 zaměstnán v podniku Škoda v Mladé Boleslavi
 • v srpnu 1968 protestoval proti invazi vojsk Varšavské smlouvy
 • prověrkovou komisí donucen opustit zaměstnání
 • do listopadu 1989 řidičem v podniku Uhelné sklady Mladá Boleslav
 • členem Československé strany socialistické
 • zakládajícím členem Občanského fóra v Mladé Boleslavi, kooptovaným místopředsedou národního výboru v Mladé Boleslavi
 • po roce 1989 místopředsedou městského výboru, členem privatizační komise, náměstkem primátora Mladé Boleslavi a členem vedení Dopravního podniku Mladá Boleslav
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.