Postbellum

 

 Postbellum

Richard Novák (1931)

.
 Richard Novák (1931)
Umění je vždycky něco vrcholně těžkého, protože člověk se více nebo méně blíží k pomyslné dokonalosti, ale nikdy jí nedosáhne

Němečtí uprchlíci v Dačicích

„Jakmile byl konec války, kdyby to bylo po nějaké době, ale okamžitě, okamžitě, najednou hned ty lidi cítili, že ten tlak pomine, že ti Němci je už neohrožujou, že to gestapo všudypřítomné tady není. Tak začaly různice. Jednoho dne, asi třetí den po devátým květnu, se objevilo na silnici ze Slavonic takový procesí německých běženců. Několik starců, ale hlavně ženský a děti. Vedla je jedna taková statná žena. Měla bumážku od starosty ze Slavonic. Což byl jistej Augustýn, to byl dříve dělník z cihelny z Vydří. Takže ve Vydří byl známej. Přišli a prokázali se panu převorovi, že je posílá ten Augustýn a že prosí, aby je nechali přespat tam v ambitech a aby je nakrmili, že jdou ještě dál k Jihlavě. A ejhle co se stalo. Tak dobře, oni byli zubožení, zubožený průvod. Tak naše maminka jim, byla tam táborová kuchyň, navařili jim hrnec polévky, tam je uložili, tam ještě myslím nějaký strožoky tam byly. Byla tam sláma po německých vojácích, kteří byli jako zákopníci ubytovaní v německé škole. Co se stalo? V noci přišli nějací výrostci, mladíci ze vsi, nahoru, že jsou tam Němci, a tuhletu ženu, která je vedla, vytáhli. Vozili ji na vozejku a mlátili ji, zkrátka dokazovali si na ní, jací jsou hrdinové. Bylo to odporný, ty lidi byli ubožáci, nikdo nevěděl, jestli někoho zavraždili nebo dali do plynu. Měli ještě to dobrozdání, ten glejt.“

 • narozen 2. října 1931 v Rozseči
 • maturoval na gymnáziu v Telči
 • během roku 1949 pobýval v alumnátu v Brně
 • po rozpuštění alumnátu v roce 1950 přijat na konzervatoř v Brně
 • studium zpěvu, harmonie
 • absolvoval povinnou vojenskou službu
 • od roku 1954 sólistou opery Státního divadla v Ostravě
 • od roku 1962 sólistou brněnské Janáčkovy opery
 • v letech 1974–1984 vyučoval na brněnské konzervatoři
 • interpret písňových cyklů a velkých oratorních děl
 • spolupracoval s Českou filharmonií a Václavem Neumannem
 • roku 1986 se stal držitelem ocenění Zasloužilý umělec
 • roku 2001 obdržel cenu Thálie za celoživotní mistrovství
 • 2005 – získal Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby
 • 2016 – Cena Antonína Dvořáka
 • během více než šedesátileté aktivní pěvecké dráhy odzpíval více než 3000 představení
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.