Postbellum

 

 Postbellum

Mgr. Petr Čapek (1936)

.
Mgr. Petr Čapek (1936)
Na přežití totalitní moci snadná rada neexistuje

Setkání s Boženou Komárkovou

„A ona tedy promýšlela dějinnou otázku a otázku tolerance, byla filozofka. A patří do toho kruhu, to jen kruh takových těch vzdělaných lidí, jako byl Milan Balabán, Ladislav Hejdánek, Šimsa a někteří další, s nimiž vedla takové vážné hovory. Profesor Souček… S Patočkou se vzájemně velmi respektovali. A například večer v Jirchářích, to byla studentská domovina, dvojpřednáška Jana Patočky a J. B. Součka, myslím o stavu filozofie a teologie. Takže ona patřila do tohoto kruhu. A nikdy si nezadala, byla velmi skromná, milá, ochotná. A měla hodně jasno také v těch věcech církevně-politických. No a potom se stala chartistkou, kolem ní se to právě sepisovalo také. A přednášela i u nás na Žižkově, i u mého bratra, bratr byl také jeden čas na Sázavě, u Žďáru jako farář, tak tam také přednášela o tolerančním patentu a věcech svobody. Takže té jsme si vážili velmi.“

  • narozen 26. prosince 1936 v Praze
  • otec i děda faráři Českobratrské církve evangelické
  • strýcové literární vědec Jan Blahoslav Čapek a filozof Milíč Čapek
  • studoval Evangelickou bohosloveckou fakultu
  • farářem v Mariánských Lázních, v Merklíně a v Děčíně
  • spolupracoval s teology z okruhu Nové orientace
  • byl sledován Státní bezpečností a opakovaně vyslýchán
  • načas ztratil státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti, živil se rozvozem piva a jako dělník v gumárně
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.