Postbellum

 

 Postbellum

Zuzana Petreje (1923)

.
 Zuzana Petreje (1923)
Vždy treba pomôcť, keď si to sloboda žiada

Vstup Zuzaninho brata Mateja Uličného do SNP (1944)

„No a keď prišiel Veličko (Piotr Alexejevič Veličko - partizánsky veliteľ pozn. ed.) do Liptovskej Kokavy, tak pravdaže najskôr za komisárom (starostom). A hneď vedel, že kto prišiel naspäť z frontu. Už oni všetko vedeli, rozviedku mali, a tak vedeli. Brat mu ale povedal, že on už má vojny akurát dosť. Na to mu Veličko doslova takto povedal: ,Tu na mieste ťa rozstrieľam, keď nepôjdeš do Povstania!´ Tak bratovi ihneď pridelili rozviedku, funkciu veliteľa rozviedky."

  • narodila sa 15. januára 1923 v Liptovskej Kokave
  • po smrti otca strávila detstvo a mladosť ťažkou manuálnou prácou
  • v čase Slovenského národného povstania sa zapojila do odboja ako zásobovacia a informačná spojka partizánskeho oddielu „Za slobodu Slovanov"
  • pri svojej činnosti zažila množstvo hraničných a nebezpečných situácií
  • po vojne absolvovala štúdium učiteľstva pre materské, neskôr aj základné školy
  • v roku 1951 sa vydala za Alfonza Petreje, s ktorým má dve deti
  • od roku 1954 pôsobila ako učiteľka v Opatovciach nad Nitrou
  • aktívne pôsobila v spolkoch Slovenského zväzu žien, Červeného kríža a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
  • za svoju odbojovú, vzdelávaciu, kultúrnu aj komunálnu činnosť získala množstvo ocenení
  • v súčasnosti žije na dôchodku v Opatovciach nad Nitrou
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.