Postbellum

 

 Postbellum

Filip Paulech (1929)

.
 Filip Paulech (1929)
Komunisti si volili za svojich zástupcov najväčšiu zberbu dediny

Vyhrážky poručíka Tereliu voči vojakom PTP (1950)

„To sme pod takým terorom strašným pracovali. Keď sme mali prázdne vozíky, museli sme utekať poklusom opäť na to miesto, kde sa to kope. A samozrejme tie koľajnice majú spojky. A bol tam hrbolec. Keď sme utekali po tých koľajniciach, vyšli sme na spoj tej šíny. Samozrejme sa nám vozík vykoľajil. Boli sme dvaja a nemali sme silu zdvihnúť ten vozík naspäť na koľaje. Poručík, čo bol veliteľom roty, vytiahol pištoľ a hovorí: ,Já tě zastřelím jako psa! Ty to tady budeš sabotovat? Ty jseš politicky nespolehlivý! Když tě já odbachnu, mně se nic nestane!´ Po česky na mňa kričal. To bol dôstojník, ktorý údajne prišiel s generálom Svobodom až do Prahy. Oslobodzovali Prahu a teraz bol veliteľom našej roty. Poručík Terelia sa volal."

  • narodil sa 1. mája 1929 v obci Moravany nad Váhom
  • ako 9-ročný prišiel o otca a musel pomáhať matke obrábať rodinné hospodárstvo
  • v roku 1949 sa zúčastnil verejnej schôdze pri príležitosti voľby obecných poslancov, kde sa ohradil voči morálke jedného z kandidátov komunistickej strany
  • obec mu vystavila kádrový posudok triedneho nepriateľa
  • v rokoch 1950-1952 absolvoval trestnú vojenskú službu v útvaroch PTP
  • väčšinu pracovného života prežil v Odevných závodoch Trenčín ako vedúci oddelenia zákazkovej výroby
  • v súčasnosti žije s manželkou Helenou Paulechovou, rod. Dulákovou, na dôchodku v Trenčíne
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.