Postbellum

 

 Postbellum

MUDr. Drahomíra Vedrová (1920)

.
MUDr. Drahomíra Vedrová (1920)
Hlavně si přeju, aby už nikdy nebyla válka

Vražda kvůli penězům

„... a za války první světové zase taky byl otec v nebezpečí kvůli penězům, protože tady bylo mnoho žen, který měly muže na frontě, a oni dostávali od eráru podporu, a protože nechtěly obětovat půlden na to, aby si pro peníze na úřad došly, tak otce poprosily, aby jim ty peníze nosil, a on jim ty podpory nosil, ale tady taky byli dezertéři, co utekli z fronty, a oni přepadali, a dokonce tady byla i vražda kvůli penězům, a jednou zamordovali i jednoho četníka, protože on po nich strašně moc šel, dezertéři se schovávali v lese a ten jeden četník po těch dezertérech šel moc tvrdě a zatýkal je a oni dostali vězení a potom šli na frontu, kde taky někteří padli. Oni tedy toho četníka zavraždili.“

  • narodila se 4. února 1920 v Brně
  • pocházela z chudých rodinných poměrů, měla tři bratry
  • v roce 1938 začala studovat lékařskou fakultu
  • rok 1939 – obsazeno Brno a vysoké školy uzavřeny
  • rok 1946 – opět studium na vysoké škole, stala se lékařkou
  • 1947 – nástup do nemocnice na dětské oddělení do Zlína
  • 1953 – návrat do Brna, kde asistovala slavnému lékaři Otakaru Teyschlovi, zakladateli pediatrie
  • 1956 – vyhozena z práce kvůli náboženství
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.