Postbellum

 

 Postbellum

Štefan Koma (1929)

.
 Štefan  Koma (1929)
Všetko čo je bez Boha, obracia sa nakoniec proti človeku

Ironická poznámka počas odvodu do PTP voči Štefanovi (1950)

„12. septembra 1950 sme išli do Žiliny na Krajské vojenské veliteľstvo. Tam sme sa museli zobliecť do treniek a tak, odvážiť, zmerať. Odvedený bol každý, aj chlapci s guľatým chrbtom. A do 48 hodín sme sa mali dostaviť s vojenským kufrom do Libavy. Jeden nadporučík prišiel ku mne kým som tam stál a vraví: ,Čítali ste ten román „Potupenie Kríža"?´ Vravím, že áno, a on: ´Tak už je to tu!´"

  • narodil sa 30. apríla 1929 v obci Černová
  • v roku 1948 nastúpil do bohosloveckého seminára v Spišskej Kapitule
  • v dôsledku štátneho zásahu proti cirkvám bolo v roku 1950 jeho štúdium prerušené
  • v septembri roku 1950 nastúpil na základnú vojenskú službu v trestných útvaroch PTP, kde strávil ťažkou manuálnou prácou vyše tri roky
  • po návrate pracoval v štátnych podnikoch Stavoindustria a Stredoslovenské stavby ako robotník
  • počas politického odmäku absolvoval v rokoch 1966 - 1970 štúdium Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  • ako kaplán pôsobil v obci Bobrovec, neskôr v Námestove
  • od roku 1974 až do dôchodku pôsobil ako farár v obci Liesek
  • počas celého obdobia komunizmu sledovaný Štátnou bezpečnosťou ako tzv. „reakčný živel"
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.