Postbellum

Memory of Nation

 

Margita Sloupová (1955)

.
  Margita Sloupová (1955)
Things were better in the past

The first TV set and the Czech House

“The first TV set – I was maybe seven or eight years old – was to be seen at the Czech House. No, wait, even before that, Uncle Franta Kasiru had one in the pub. Then, when I was fourteen or fifteen we built the Czech House. Both houses – the Serbian House and the Czech House – were built at the same time. The entire village built the Serbian House next to the school, but only Czechs built the Czech House. Czech bricklayers, children and everyone would help; I remember we would stash, load and carry bricks, the boys would cart mortar in wheelbarrows and dig – we did everything.”

  • Born on 11 May 1955 in Krušcica in former Yugoslavia
  • A member of the Czech minority in Serbia
  • Got married in Czech Village (Češko Selo) having completed school
  • Makes her living farming
  • Lives in Češko Selo to this day
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.