Postbellum

Memory of Nation

 

Josef Kůželka (1948)

.
  Josef Kůželka (1948)
A Czech is not a Czech unless they can play something

Kač

“Most of all we played with the stick. We called it ‘kač’ and you had to catch it in a basket. You hit it and count. There was a rhyme to count. Then you throw the kač up and if it hits the basket you score ten points; if it hits the ground you score two. In the evening, we would go around the houses to play cards, the young people.”

  • Born on 5 May 1948 in Kruščica in the then Yugoslavia
  • A member of the Czech minority in Serbia
  • Went to the Czech school in Kruščica
  • Graduated from the high school of transportation in Tuzla
  • Worked in the PIK Južni Banat farming combine
  • First visited the Czech Republic when in retirement
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.