Postbellum

 

 Postbellum

Aharon Eduard Vlček (1939)

.
 Aharon Eduard Vlček (1939)
Myslel jsem si, že ve válce stojí voják proti vojákovi

Nevěřím, že nás zabijí

„Už byl skoro konec války, neměli jsme jídlo a jeden člověk vzal dceru a šel do vesnice prosit o nějaké jídlo. Ve vesnici už byli Němci, chytili ho, mučili a on prozradil, že Židé jsou ještě v té chalupě, kde jsme byli. Seděli jsme v té chalupě a najednou se od okna začalo střílet. Byla tam jedna mladá těhotná, narodilo se jí dítě a zabili je. Pamatuji se, jak všichni křičeli. Jedna křičela: ‚Maminko, bojím se smrti!‘ Stříleli od okna, pak přestali střílet a řekli, abychom šli ven. Postavili nás do řady. Pamatuji si, co jsem si myslel – myslel jsem si, že válka je voják proti vojákovi, že děti nemají být ve válce. Tak jsme šli ven, byli tam ranění, stáli jsme jeden za druhým a maminka se ptala otce, co teď bude. ‚Co bude? Nevidíš, co dělají? Zabijí nás.‘ Maminka řekla: ‚Nevěřím, že nás zabijí.‘ Tak optimistická byla, to bylo mimořádné. Měla pravdu. Vzali nás dolů do vesnice. Myslím, že už byl skoro konec války, myslíme si, že ten velitel Němců chtěl, protože už i Rusové byli blízko, abychom řekli, že se dobře choval, to nevíme. Potom přišli Rusové a ti nás zachránili.“

 • narozen 30. listopadu 1939 v Topoľčanech
 • židovská rodina, tři děti
 • 1942 – deportace do pracovního tábora v Novákách
 • srpen 1944 – odchod z tábora do Banské Bystrice
 • ukrývání v horách
 • osvobození Rudou armádou
 • návrat do Topoľčan
 • září 1945 – zažil pogrom v Topoľčanech
 • stěhování do Liberce, čekání na vystěhování do Izraele
 • 1949 – emigrace do Izraele
 • studium na náboženské škole
 • pracoval jako učitel v Tifrach nedaleko Beer Ševy
 • otec 10 dětí, 39 vnoučat
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.