Postbellum

 

 Postbellum

Zora Čapková (1938)

.
 Zora Čapková (1938)
Když jsem po roce 1989 obdržela udavačský dopis, nejdřív jsem se začala smát a potom jsem se rozbrečela

Naše společenskovědní oddělení: 27 vyloučených a vyškrtnutých

„Do čtrnácti dnů přišla ředitelka a říká: ‚Já vás nemůžu přijat. Přišel na vás z Olomouce dopis na ministerstvo školství. Já vás nemůžu přijat.‘ A to byla Jarmila Cholinská. Skvělá ženská, která v tomhle zařízení v té době podpořila sedmadvacet lidí vyloučených, vyškrtnutých a jinak politicky postižených. Byl mezi nimi například Bohuslav Balajka, možná, že ho někteří znáte, kdo jste studovali češtinu. Psal rukověti české literatury. Třetí díl měl v rukopise, který už nesměl vydat. Ten mně potom půjčil, když moje dcera maturovala. No, a já jsem se samozřejmě rozbrečela a ona říká: ‚Vidím, že budete dobře pracovat. Nechte to na mně.‘ Takže odepsala na ministerstvo: ‚Vážení soudruzi, soudružka je tady za krátkodobou mateřskou dovolenou.‘ A tu krátkodobou mateřskou dovolenou – protože ta rybka otěhotněla zase – prodloužila na osm let. A pak už jsem dostala normálně zaměstnání a na to moje místo přišel bratr, Václav Čapek. Takže naše společenskovědní oddělení: vedoucí vyškrtnutá, její zástupkyně vyškrtnutá, já, bratr vyloučený a Jindřiška Ptáčková, spisovatelka, její švagr s její sestrou emigrovali do Ženevy. Takže to bylo naše společenskovědní oddělení. Můžu vám říct, že nehážu všechny komunisty do jednoho pytle, Jarmila Cholinská, zářný vzor, že člověk, byť je komunista, může být normální.“

  • narozena 16. dubna 1938 v Olomouci jako druhé ze tří dětí
  • vystudovala FF UP v Olomouci a v letech 1965–1970 zde vyučovala na Gymnáziu Jiřího z Poděbrad
  • po roce 1968 byla na gymnáziu pravidelně předvolávána a šikanována komunistickou stranou
  • v roce 1970 musela na základě udavačského dopisu od žákyně odejít do družiny
  • v té době byla členkou kabinetu při ONV pro výchovu romských dětí, organizovala 1. romský tábor v ČSR
  • v roce 1974 donucena k odchodu do Prahy, azyl v ÚDPM JF
  • v 70., 80. a 90. letech organizovala semináře filmových klubů po celé republice
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.