Postbellum

 

 Postbellum

Leo Cechel (1942)

.
  Leo Cechel (1942)
Na šachtě by jeden za druhého nechal život. A tam šlo o život

Práce v dolech

„Jednou jsem se dostal i do plynu. Protože v dole jsou metan, ten je lehčí než vzduch, ten se usazuje nahoře, kysličník uhličitý je dole, kysličník uhelnatý je stejně těžký jako vzduch, tak je v celém profilu, a ještě tam je sirovodík. No a já jsem se dostal... tenkrát jsme dělali zabezpečovací vrty, když se razilo. Tam jsem byl nějaký čas, aby se při ražbě nenarazilo na detrit. Detrit, to je zvodnělý horizont písku a plynu. No a já jsem se dostal, my jsme měli tu mašinu, do metanu pod stropem. Opravdu, jak se to říká, letěl jsem za světlem. A zajímavé je, že během krátkého okamžiku se vám vybaví celý život. Opravdu. Takový film, nevím na základě čeho. A my jsme tam byli, tam byl ještě jeden starší havíř se mnou. A jemu se něco zdálo, jak jsem tam byl pod stropem, tak na mě zavolal. A když na mě zavolal, tak já jsem se pustil toho žebříku a byl jsem už o kousek níž a tam už metan nebyl.“

  • narodil se 11. dubna 1942 v Karviné-Ráji
  • původně se chtěl stát učitelem, ale po vojně nastoupil do dolů
  • v Ostravsko-karvinských dolech nakonec pracoval sedmnáct let
  • na začátku 80. let začal pracovat na ministerstvu, kde zůstal až do odchodu do důchodu
  • jeho tchánem byl Jaroslav Jirout, který během druhé světové války bojoval na Západě – účastnil se například bojů u Tobruku nebo Dunkerku
  • pamětník téměř celý život dálkově studoval, během zaměstnání absolvoval střední průmyslovou školu hornickou, právnickou a filozofickou fakultu
  • s manželkou Naděždou mají dva syny
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.