Postbellum

 

 Postbellum

Kateřina Dejmalová, roz. Čeřenská (1949)

.
 Kateřina Dejmalová, roz. Čeřenská (1949)
Mojžíš chodil po poušti čtyřicet let, ač to měl do země zaslíbené, co by kamenem dohodil

Okupace v roce 1968 a bratrovo zranění v Praze

„Přijela jsem dvacátého čtvrtého [srpna], pamatuji si to přesně, protože měl táta narozeniny. Přijela jsem do Prahy, vlak stavěl na Smíchově, protože na hlavním nádraží tehdy kvůli blokádě nemohl stavět. Nic nejezdilo a já jsem z toho Smíchova až na Letnou musela jít pěšky. Dodnes si pamatuji, jak jdu pěšky kolem Vltavy a tam stály obrněné vozy a tanky a já jsem kráčela mezi nimi. A naprosto nevěřícně jsem koukala, co se stalo. Když jsem přišla domů, tak jsem zjistila, že bratr leží těžce zraněný na Karláku, protože chytil foťák a šel rovnou do pražských ulic. V poliklinice před Italskou ulicí, kde se střílelo, se snažil se svým hlubokým nenadáním pro jazyky – dodnes neumí dobře francouzsky, a to tam od roku 1968 žije – vysvětlovat veliteli těch vojáků, kteří tam byli v té relativně malé jednotce, že to je nemocnice. Že je to poliklinika, že tam nemají být, že tam nemají střílet, že tam prostě vozí raněné lidi. A on řekl, že se s ním nebude bavit, a můj bratr, který byl vždy trochu frajer, na něj zařval: ‚Továrišč komandír!‘ A když se továrišč komandír otočil, tak ho vyfotografoval. A začal s tím foťákem utíkat, takže to dostal ze samopalu do zad. Měl štěstí, kulky šly tak, že ho to nezabilo. Pochroumalo mu to rameno, ale měl prostě štěstí.“

 • narozena 24. března 1949 v Praze
 • základní školu absolvovala v Bratislavě, od roku 1958 v Praze
 • 1964–1967: studium na Střední všeobecně vzdělávací škole
 • vystudovala obory psychologie a bohemistika – romanistika na Filozofické fakultě UK
 • v roce 1970 zatčena a krátce držena ve vazbě v souvislosti s procesem s členy Hnutí revoluční mládeže
 • otec Václav Čeřenský a matka Edita Čeřenská, roz. Kornfeldová, odsouzeni roku 1970 ve vykonstruovaném špionážním procesu
 • roku 1974 se provdala za Ivana Dejmala
 • podílela se na pořádání bytových seminářů a šíření samizdatu
 • po sametové revoluci přednášela na Pedagogické fakultě UK
 • v letech 1990–1992 byla redaktorkou Evropského kulturního klubu
 • v letech 1999–2001 redaktorkou Literárních novin
 • do roku 2003 pracovala na Úřadu vlády
 • v letech 2004–2006 učila na Gymnáziu Jana Keplera
 • v letech 2006–2014 ředitelkou Lauderových škol při Židovské obci Praha
 • v současnosti pracuje jako redaktorka a překladatelka, odbornice na mytologii
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.