Postbellum

 

 Postbellum

Josef Kaufman (1926)

.
 Josef Kaufman (1926)
Jestli tě nechám utéct, tak mě zastřelej – a jestli tě zastřelím, tak mně vynadaj, tak si vyber

Boj u Machnovky

„To se všecko rozprsklo. Všechno! Teď tam byly nastavený už i auta od jinejch jednotek. Něco se trhalo na větvích – ty miny – něco padalo na zem, to vyhazovalo zas rukávy a pláště na větve na strom. No, rozsekali nás, doslova. Já jsem se koukal někam schovat. Teď jsem tam uviděl rotmistra, kterej nás cvičil. My už jsme teda měli velitele jinýho, už nás necvičil, ale on mi vůbec nevěnoval pozornost, bylo jenom vidět zděšení v jeho očích – a to byl ostřílenej voják, z Ruska. Já jsem si nevěděl rady, akorát jsem zahučel pod jedno auto – pod dodge – ono tam bylo opuštěný, vojáci byli pryč, tak jsem tam zahučel a chvíli v tom počkal. Pak když to na chvíli ustalo, vylezl jsem a hned jsem volal kde koho. ‚Nevíš, kde jsou tamty?‘ ‚Asi šli tadyhle do tý vesnice,‘ někdo mi řekl. Tak já jsem se hnal do té vesnice. A miny pořád padaly. Do té vesnice to bylo přes řeku. Já jsem brodil – tam bylo míň vody, ale já to brodil. Já tam přišel: ‚Ne, ne, my jsme tady jiná jednotka, tady nikdo sem nepřišel teďko.‘ Tak já zase zpátky, zase jsem je hledal v té palbě.“

  • narodil se 14. listopadu 1926 ve vesnici Leduchówka ve Volyňské oblasti
  • v roce 1939 zde zažil obsazení území Sověty a budování kolchozů
  • v roce 1941 prožil okupování území nacisty
  • v roce 1944 narukoval do 1. československého armádního sboru
  • účastnil se bojů u Machnovky, u Dukly i obléhání Liptovského Mikuláše
  • 28. dubna 1945 byl raněn a konec války prožil v nemocnici
  • hned po válce se přestěhoval do Československa, kde už byla část jeho příbuzných
  • začátkem 50. let prožila jeho rodina v Československu další kolektivizaci a povinné dodávky
  • v roce 1953 prodal svůj statek a začal pracovat v zemědělském družstvu
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.