Postbellum

 

 Postbellum

Ján Šebák (1931)

.
 Ján Šebák (1931)
Viera bude až do smrti mojou silou

Nemci v Pružine (1944/1945)

„To bolo takto. Nemci samozrejme partizánov vystrieľali. Neviem presne, koľko. Potom prišli sem Nemci. Tu bol jeden kováč, čo podkúval kone. Nemci prišli za starostom, to bol pán Anton Kardoš, že potrebujú voz a kone, tak ich viedol ku majiteľovi koní a po ceste ho odstrelili, toho starostu."

  • narodený 26. 2. 1931 v Pružine
  • v decembri 1949 zbitý pred obecným kinom pre kritiku sovietskeho filmu
  • vo vykonštruovanom súdnom procese bol odsúdený na dvojročný podmienečný trest s odkladom na tri roky
  • v auguste 1952 narukoval do Pomocných technických práporov (PTP)
  • strávil tu 27 mesiacov v Moste, Litvínove a Bíline, z toho 3 mesiace vo vojenskej nemocnici v Terezíne
  • pracovník Stredoslovenských energetických rozvodných závodoch v Považskej Bystrici
  • dnes žije na dôchodku v Pružine
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.