Postbellum

 

 Postbellum

doc. Ing.,CSc. Miroslav Barvíř (1929 - 2016)

.
doc. Ing.,CSc. Miroslav Barvíř (1929 - 2016)
Pracuj na sobě, vzdělávej se, zlepšuj, co zlepšit lze!

Baťova škola práce

„Snad bych začal s tím nástupem u firmy Baťa. Ta firma Baťa vypisovala přes své prodejny náborové přihlášky pro celou republiku a pro celý svět. Takže počet žáků, který se tam původně hlásil, byl nepatrný. První ročník někdy v dvacátých letech se tam přihlásilo poměrně málo, ale pak asi v třicátých letech už byl obrovský zájem, protože to jméno Baťa už něco znamenalo. A tak se tam hlásilo až deset tisíc učňů na zhruba tisíc míst. A už v tento okamžik dělali zkoušky psychotechnické, to byly další dva nebo tři dny, ale to už byli vybraní lidi, oni prostě z těch předběžných přihlášek si vybrali lidi, které potom pozvali k pohovorům. Bylo zajímavé, že neměli zájem o děti, které žily v blahobytu, ale víceméně o zájemce, kteří chtěli pracovat a kteří se snažili. Takže z těch deseti tisíc vybrali asi tisícovku, to byl asi nejúspěšnější rok. To nebylo každý rok, tolik lidí. Ze začátku toho bylo míň, protože to byly různé obory, obuvnický, chemický, kožařský, potom elektrikáři, strojaři, nástrojaři – co si zamanete. To právě podle toho, co Baťa v tom daném okamžiku nejvíc potřeboval, tak se snažil si vychovat svoje lidi.“

 • narozen 6. července 1929 ve Zlíně
 • 1931 – cesta s rodinou do Polska
 • 1936 – návrat do Zlína, základní škola, měšťanka
 • absolvoval Baťovu školu práce
 • mistrovská škola elektro
 • pracoval v podniku MEZ v oddělení vývoje v Brně
 • 1951 – studium na VTA AZ
 • 1955 – Tesla Pardubice, Ústav pro výzkum radiotechniky
 • 1965 – útlum programu v Tesle, čistky
 • přechod na VUT Brno, katedra technické kybernetiky
 • zemřel v září 2016
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.