Postbellum

 

 Postbellum

Miroslav Seidl (1933)

.
  Miroslav Seidl (1933)
Já na to dnes pohlížím tak, že to byla zoufalá akce komunistů, aby se zviditelnili ve světě

Stěhování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

„Nakládání toho kostela na vozejky, to byla mravenčí práce. Veškerý zdivo se muselo podřezat a nasunovat vozejky, který potom hydraulicky, takový ohromný válce to mělo, to zvedaly. Řízení těch vozejků probíhalo tak, že každou půlminutu proběh z toho počítače přes všechny vozejky impulz, kde se objevovala buďto záporná, nebo kladná stránka. Ta záporná stránka bylo, že je tam pokles, kladná, že to tlačí moc. To se dávalo dohromady, aby to byl takovej zlatej průměr a tím, aby ten kostel se nerozpadnul. Veškerý trhliny na tom kostele byly hlídaný takovejma odporovejma vysílačema, kdyby se ta trhlina zvětšovala, okamžitě by se to celé zastavilo.“

  • narodil se 10. ledna 1933 v Dolíně u Slaného
  • vystudoval střední školu elektrotechnickou v Chomutově
  • bydlel ve starém i novém Mostě
  • pracoval na úpravně uhlí v Komořanech
  • později ve firmě Elektrizace železnic Praha na pozici vedoucího montéra
  • podílel se na stěhování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.