Postbellum

 

 Postbellum

Ing. Antonín Kyncl (1928)

.
Ing. Antonín Kyncl (1928)
Vědomě nikomu neubližovat a dělat lidem radost

Konec židovského obyvatelstva ve Svratce

„Nejdříve museli nosit žlutou hvězdu, později byli deportováni do koncentračních táborů. Tenkrát jsem byl u toho. Dopadlo to tak, že jednoho dne přijeli Němci a s nimi přijel náklaďák. Všechny Židy naházeli na korbu. Vzpomínám si, že tam byla jedna naše velmi nemocná sousedka a tu hodili na korbu jako kus hadru. Od té doby jsme je už nikdy neviděli.“

 • narodil se 2. července 1928 ve Svratce na Českomoravské vrchovině v rodině hodináře
 • vystudoval Vysokou školu obchodní se specializací na konzulární činnost
 • vojnu strávil u 4. tankové divize v Táboře
 • kvůli špatnému kádrovému profilu mohl dlouho vykonávat pouze úřednické profese
 • odtud byl po roce 1956 kvůli podpoře maďarského povstání po politických prověrkách propuštěn, pracoval v potravinářském průmyslu
 • v roce 1965 nastoupil na generální ředitelství Továren strojírenské techniky
 • zde zůstal až do sametové revoluce, na starost měl především export strojírenských výrobků
 • aktivně se zúčastnil sametové revoluce, v roce 1990 byl zástupci Občanského fóra zvolen prvním nekomunistickým generálním ředitelem Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky
 • z titulu své funkce pomáhal v devadesátých letech k transformaci československého a později českého strojírenství
 • v roce 2000 odešel do penze
 • vdovec, dcera, dvě vnoučata, žije v Praze-Krči
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.