Postbellum

 

 Postbellum

PhDr. Jiří Tichota (1937)

.
PhDr. Jiří Tichota (1937)
Člověk si musí být vědom toho, že není na světě sám

O lahovickém případu a vraždění německé ustupující jednotky v roce 1945

„Pátého května začala střelba v Praze. Tak lahovičtí muži postavili barikádu na mostu přes Berounku, a to ze dvou důvodů. Jednak vlastně bránila tomu, aby Němci utekli z Prahy na západ. Ale smyslem byla spíše opačná věc, totiž že Němci povolali nějaké tankové divize ze západu, aby přišly potlačit Pražské povstání, a zdržovala je barikáda, na které se lidé s několika puškami snažili zabránit, aby se Němci dostali do Prahy. To neuvěřitelné na tom je, že když potom tu barikádu rozstříleli, také rozstříleli byt, ve kterém jsme bydleli, tak ten velitel esesácké skupiny nechal osmého května v noci popravit všechny muže v Lahovicích. O tom se málo mluví, proto o tom mluvím já.“

 • narozen 18. dubna 1937 v Točné (tenkrát Praha-jih)
 • od roku 1940 bydlel v Lahovicích, obecná škola ve Zbraslavi
 • v roce 1945 přestěhování do Prahy 1, Pařížská ul. č.17
 • v letech 1947–1951 ZŠ v ul. Sanytrové
 • v roce 1950 otec křivě obviněn a vězněn do r. 1953
 • nasazen jako dělník do Spolany Neratovice
 • 1955 maturita a přijetí na VŠCHT v Praze 6
 • v letech 1957–1960 základní vojenská služba
 • zakladatel skupiny Spirituál kvintet
 • 1960 přijat na studium hudební vědy na FF UK v Praze, založení Spirituál kvintetu
 • 1968 získal doktorát, sňatek se Zdenou Muchovou
 • 1977 rozvod a sňatek se Zdenkou Toskovou
 • 1978 narození syna Tomáše, r. 1979 narození dcery Lenky
 • 1997 odchod do penze
 • v současnosti žije se ženou Zdenou v Praze na Točné, nadále spolupracuje se Spirituál kvintetem
Pro spuštění videa je nutný nainstalovaný přehrávač Adobe Flash Player.
Materiály jsou převzaté z portálu www.pametnaroda.cz a veškerá práva k užívání těchto materiálů vycházejí z práv konkrétních projektů na tomto portále. Více se dočtete v profilu pamětníka zde.